دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
594 بازدید
قبل در شکایت از کارفرما یا کارگر توسط (100 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
بنده ازسال1396دریک اداره دولتی که به صورت شرکتی وحجمی نیروجذب می کرداستخدام شدم.

درپایان سال1396بعلت اشغال همزمان درچندشغل بایک قرارکاری وخارج ازشرح وظایف تعیین شده برای آن شغل کارمی کردم که به این علت استعفاکردم.

پس ازاستعفامدت مشخصی مازادبراضافه کاری تعیین شده بادرخواست های مکررشفاهی وکتبی اداره وشرکت فوق الذکرهیچ کدام پاسخ گونبودند.

که بنده ابتدادرماه4امسال علیه شرکت به اداره کارشکایت نمودم که حتی درجلسه اول هیت های تشخیص کارفرماحاضرنشدند.

سپس به اداره بازرسی اداره مربوطه شکایت نمودم که باپیگیری های اداره فوق الذکر؛شرکت چندروزپیش مازاداضافه کاری بنده راپرداخت نمودند.

حال اکنون پس ازچندروزنماینده ووکیل شرکت بامن تماس گرفته هست که ماآن مازاداضافه کاری تان راپرداخت نمودیم ولی بامراجعه بنده به اداره کارگفته شده هست که رای ای صادرنشده هست ودرخصوص فعالیت همزمان بنده کاربه تحقیق وتفخص کشیده شده هست.

حال نماینده شرکت مدعی هست که اگربنده رضایت ندهم باپرینت حساب خودشان ودستورقضایی وکنترل حساب بانکی بنده جلوی شکایت بنده راخواهندگرفت وتهدیدهایی ازاین قبیل.

آیااکنون بنده بایدازادعای فعالیت همزمان درچندشغل انصراف بدهم وآیامی توانندجلوی شکایتموببندند

درحالی که شرکت مدعی هست که صرفاسودمدیریتی برده هست واطلاعی ازفعالیت همزمانی بنده درچندشغل رانداردواداره مربوطه مقصرهست
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (24,020 امتیاز)

با سلام
با توجه به اینکه شکایت شما در مراجع حل اختلاف اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی در حال رسیدگی می باشد بهتر است موضوع را با بازرس کار وریس هیات که پرونده شما رسیدگی می کنند مشورت وارایه طریق نماید


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.