دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
284 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام کارفرمایان به چه صورت میتوانند از نتایج بازرسی های انجام شده ازکارگاه خود مطلع گردند ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط
با سلام بازرسان سازمان مکلفند پس از تنظیم گزارش بازرسی در محل کارگاه واخذ امضای افراد شاغل صورتبرداری شده نسخه دوم گزارش بازرسی کارگاه که تحت فرمتی با همین نام و با آرم سازمان طراحی شده است را با اخذ امضاء کارفرما یا نماینده وی درمحل مورد نظر درفرم مذکور به آنان ابلاغ نماید.
بدیهی است درصورت امتناع کارفرما یا نماینده وی از دریافت نسخه دوم ، بازرس می تواند نسبت به ابلاغ قانونی گزارش خود (الصاق به درب کارگاه ) اقدام نماید .

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...