دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
421 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام آیا اعضای خانواده کارفرما می توانند به عنوان بیمه شده در گزارش بازرسی صورتبرداری شوند  ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
با سلام درصورتی که رابطه مزدبگیری و کارگری  و کارفرمایی بین آنان برای بازرسی محرزگردد اینگونه افراد نیز قابل صورتبرداری وبیمه شدن می باشند.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...