حریم خصوصی

  • بیدبرگ خود را موظف می داند حتی المقدور تمهیدات فنی براﻯ حفظ حقوق کاربران و جلوگیرﻯ از نفوذ اخلالگران به سیستم را فراهم کند.
  •  مشخصات و اطلاعات مربوط به کاربران سایت و هرگونه مطالب مربوط به کاربران که روﻯ سرور بیدبرگ ذخیره شده است،، محرمانه بوده و در اختیار اشخاص دیگر قرار داده نخواهد شد، مگر طبق دستور مقامات قضایی.
  •  در صورت ایجاد تغییرات در توافقنامه خدمات بیدبرگ، کاربران در جریان امر قرار خواهند گرفت تا در صورت تمایل به ادامه استفاده از این سرویس، با آن موافقت کنند.
  •  بیدبرگ هیچ مسوولیتی را در قبال مطالب مندرج در پروفایل کاربران نمی پذیرد و مسوولیت آن بطور کامل بر عهده کاربر است.
  •  بیدبرگ کلمه عبور کاربران را نمی داند و مسوولیت حفظ کلمه عبور پروفایل هر کاربر کاملاً بر عهده کاربر است و در صورتت عدم حفظ آن، بیدبرگ مسوول عواقب بعدی آن نیست.
  • بیدبرگ ، ضمن تلاش جهت حفظ سرویس از خطرها و ضربه های احتمالی، هیچ گونه ضمانتی در مورد عدم ایجاد اختلال موقتت در سرویس رایگان خود و یا حتی از کار افتادن کامل آن و یا از بین رفتن اطلاعات ذخیره شده در پروفایل ها، نمی دهد.
  •  بیدبرگ حق ادامه دادن و یا توقف سرویس رایگان خود را در صورت لزوم، بدون دریافت مجوز از کاربران، محفوظ می داند