خدمات تامین اجتماعی و روابط کار بیدبرگ


 

خدمات بیدبرگ در حوزه تامین اجتماعی و امور کار:

 • تنظیم یا بررسی انواع قرارداد کار
 • تنظیم فیش حقوقی و فرم تسویه
 • اخذ کد کارگاهی، کد متمرکز، مفاصا حساب بیمه
 • ثبت نام بیمه پرسنل
 • بازرسی دفاتر قانونی (حسابرسی بیمه)
 • تنظیم لایحه و دادخواست
 • حضور در جلسه هیئت تشخیص و حل اختلاف
 • طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
 • اعتراض به بدهی تامین اجتماعی
 • تنظیم و تصویب آیین نامه انضباطی
 • پکیچ واحد حقوقی غیرمستقر کسب و کارها
 • امور بازنشستگی، بیمه بیکاری، سختی کار، ازکارافتادگی، مرخصی زایمان و …
 • سایر امور بیمه و اداره کار

 


مزایای دریافت خدمات بیمه یا اداره کار از بیدبرگ

 • پیگیری در کلیه امور بیمه ای و اداره کار (شکایت کارگر یا کارفرما، مفاصاحساب بیمه و…)
 • تنظیم یا بررسی انواع قرارداد از بعد بیمه تامین اجتماعی
 • پیگیری توسط متخصص باتجربه در حوزه بیمه و اداره کار
 • حصول اطمینان از پاسخگویی متخصص به شما
 • پیگیری اجرای تعهدات متخصص به شما
 • کاهش مشکلات آتی برای شما به دلیل انجام امور توسط متخصص
 • انجام امور شما در سراسر کشور
 • امکان ثبت ۲۴ ساعته درخواست در ۷ روز هفته

 

Scroll to Top
اسکرول به بالا