دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
3,514 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام وظایف بازرسان بیمه تامین اجتماعی درمراجعه به کارگاه ها چه می باشند ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
با سلام احراز هویت کارگاه وکارفرمای کارگاه مورد بررسی .
با ارائه کارت شناسایی سازمانی معتبر ویا احکام ماموریت سازمانی خود را به کارفرما یا نماینده قانونی وی وافراد شاغل معرفی وموضوع ماموریت خودرا اعلام وتشریح وازآنان درخواست همکاری نماید.
با تشریح تکالیف متقابل کارفرمایان وبازرسان وپاسخگویی به اب هامات بیمه ای کارفرمایان ، تعامل لازم جهت تحریروتنظیم گزارش بازرسی مبتنی براطلاعات واقعی را ایجادنماید.
با خوشروئی ومتنانت ورعایت اخلاق حسنه اسلامی وپرهیزاز هرگونه رفتار که منجر به هتک حرمت متقابل شود نسبت به تحریروتنظیم وابلاغ گزارش بازرسی اقدام ودرصورت ممانعت کارفرما ازاقدامات قانونی وی ، ضمن عدم مباحثه با کارفرماازکارگاه خارج شده وعدم همکاری کارفرما را درگزارش بازرسی درج وبه شعبه اعلام نماید. تا حسب مقررات ابلاغی شعبه جهت اعمال قانون اقدام نماید.
با مراجعه به مدارک ومستندات کارگاه وهمچنین گفتگو با تک تک افراد شاغل وضعیت اشتغال وبیمه پردازی افراد مشمول بررسی ودرگزارش بازرسی درج گردد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...