دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
437 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام در هنگام صورت برداری از افراد شاغل وظیفه کارفرما و کارگران شاغل در مقابل بازرس بیمه تامین اجتماعی چیست ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
با سلام ارائه مشخصات هویتی واقعی کارفرما و کارگران شاغل با ارائه اصل یا تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، مجوز فعالیت و اسناد ملکیت.
ارائه مشخصات واقعی شغلی افراد شاغل مشمول قانون شامل (تاریخ آغاز بکار و ترک کار ، حقوق مزایای مشمول کسرحق بیمه ، نوع شغل ) .
شروع وخاتمه فعالیت و یا  تغییر نوع فعالیت کارگاه با ارائه مدارک مربوطه اعلام نمایند .
تغییرات کارفرمایی کارگاه با ارائه مدارک مربوطه شامل( اسنادمالکیت ، سرقفلی ، اجاره نامه و...) اعلام نمایند.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بیمه عمر

.
.
...