درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
9,000 بازدید
قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (130 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
با سلام در صورت ترک کار توسط کارگر بدون نوشتن نامه کتبی فقط گفتن به صورت شفاعی به کارفرما.

 ترک کار بدلیل حذف حق ماموریت در قرارداد می باشد. بعد از حدود ۵ ماه  به اداره کار اعلام نمودم.

 آیا کل سنوات چندین سال مثلا ۸ سال کار به کارگر تعلق نمی گیرد؟ با تشکر
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (15,600 امتیاز)
در ادامه عرایض دوستان؛ می بایست اضافه کرد بخشی از دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت کار اخیراً ابطال شده است.
پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است، منع قانونی ندارد.
براساس رأی شماره‌های ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری " با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.»
بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت و ابطال می‌شود."
بنابراین به کارگری که ترک کار کرده است نیز به تناسب کارکرد سنوات تعلق خواهد گرفت.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (30,830 امتیاز)
با سلام

کارگر می بایست یکماه قبل از خاتمه همکاری خود درخواست کتبی استعفای خود را اعلام نماید و کارفرما نیز تائید کرده باشد و در صورتیکه کارگر بدون اطلاع قبلی ترک کار نموده باشد سنوات پایان خدمت به وی تعلق نمیگیرد و در صورتیکه ترک کار کرده باشد و کارفرما ترک کار وی را به اداره کار اعلام ننموده باشد به منزله پذیرش استعفای کارگر بصورت شفاهی بوده و سنوات نیز تعلق میگیرد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...