درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
212 بازدید
قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
بنده سه سال در یک شرکت عمرانی کار کردم که محل کارم در پروژه واقع در نظرآباد البرز بوده, ولی سال آخر بر حسب نیاز شرکت به بنده , من را به پروژه دیگری واقع در کرج فرستادن, اکنون با من قطع همکاری کرده و قصد تسویه حساب دارند,

 آیا بابت یک سال آخر به من حق ماموریت تعلق خواهد گرفت یا خیر؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
اگرمحل کارشما فقط درنظرابادبوده ودرقراردادذکرگردیده ،تغییرعمده شرایط کارمجازنمی باشدویامیبایست موافقت شماجلب گرددیااینکه  برای اعلام نظرازمراجع ذیصلاح ماده26 قانونکار کسب نظرمی شد. لذاتغییرعمده درشرایط کار،هرگونه تغییراساسی درمواردبندهای ماده 10قانونکاراست وبایدبه گونه ای باشدکه عرفا" دروضعیت رابطه کاربه صورت مملوس وقابل توجه دگرگونی ایجادنماید. عدم موافقت شما درصورت عدم توافق اولیه دارای جایگاه قانونی است،اماپرداخت ماموریت درقانون پیش بینی نشده است مگررویه وعرف دیگری وجودداشته باشد

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...