درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
7,862 بازدید
قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (100 امتیاز)
با سلام شخصی که نوبتکار بوده و۳۵% حق نوبت کاری برای سی روز در ماه را دریافت میکند،  در روز جمعه و تعطیل رسمی ۲۴ ساعت شیفت و۴۸ ساعت استراحت است ،حق جمعه کاری یا تعطیل کاری که دریافت میکند به چه صورت محاسبه میشود ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (5,850 امتیاز)
با سلام _  باستناد ماده 55 قانون کار، کار نوبتی کاری است که درطول ماه گردش داشته باشد، لذا کارگرانی که بصورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت مشغول بکار میباشند صرفا مشمول دریافت شب کاری خواهند بود و نوبت کار محسوب نخواهند شد.

درخصوص کارآنان در روز تعطیل، ابتدا ایام جمعه و تعطیل رسمی هرماه را محاسبه واز کارکرد کسرمینمایید، روزهای باقی مانده کاری را در عدد 7.33 ضرب نموده ، عدد بدست آمده ساعات موظفی کارگر خواهد بود ، چنانچه ساعات کار انجام شده بیشتراز حد موظفی بود مازاد آن اضافه کار محسوب شده و همچنین اضافه کاری حاصل از کار در روز تعطیل و جمعه نیز مانند فرمول فوق محاسبه خواهد شد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...