دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
5,153 بازدید
قبل در قانون کار و قرارداد کار توسط (1,260 امتیاز)
با استناد به مواد 35 و 39 قانون کار آیا به پزشک خانه بهداشت کارگری کارخانه که در هفته حدود سه ساعت برابر قرارداد منعقده به کار اشتغال داشته و به صورت ساعتی مزد دریافت کرده و بامیل شخصی مستعفی شده است آیا به وی مزایای سنوات پایان خدمت تعلق می گیرد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (48,300 امتیاز)
سلام

پزشک یاد شده که در هفته سه ساعت شاغل در شرکت می باشد در مقابل کار انجام شده مزد مشخصی نیز  دریافت میکند بنابراین چنانچه برابر مقررات اقدام به استعفا نماید باتوجه به دریافتی ماهانه از بابت مزد به نسبت هر یک سال خدمت محق به دریافت یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار خواهد بود.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
براساس ماده 39 قانونکارمزدومزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت ویاکمترازساعات قانونی تعیین شده به کاراشتغال دارندبه نسبت ساعات کارانجام یافته محاسبه وپرداخت می شودوازکلیه حقوق ومزایای قانونکاربه نسبت انجام کاربرخوردارمی گردند.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.