آشنایی و مشاوره رایگان خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری
0 امتیاز
1,445 بازدید
سوال شده قبل در قرارداد کار توسط (2,520 امتیاز)
با استناد به مواد 35 و 39 قانون کار آیا به پزشک خانه بهداشت کارگری کارخانه که در هفته حدود سه ساعت برابر قرارداد منعقده به کار اشتغال داشته و به صورت ساعتی مزد دریافت کرده و بامیل شخصی مستعفی شده است آیا به وی مزایای سنوات پایان خدمت تعلق می گیرد؟
2 پاسخ
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (34,700 امتیاز)
سلام

پزشک یاد شده که در هفته سه ساعت شاغل در شرکت می باشد در مقابل کار انجام شده مزد مشخصی نیز  دریافت میکند بنابراین چنانچه برابر مقررات اقدام به استعفا نماید باتوجه به دریافتی ماهانه از بابت مزد به نسبت هر یک سال خدمت محق به دریافت یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار خواهد بود.

موسسه حقوقی طنین (شعبه تخصصی روابط کار)
برای دریافت مشاوره تلفنی و حل سریع مشکل خود کلیک کنید
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (13,050 امتیاز)
براساس ماده 39 قانونکارمزدومزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت ویاکمترازساعات قانونی تعیین شده به کاراشتغال دارندبه نسبت ساعات کارانجام یافته محاسبه وپرداخت می شودوازکلیه حقوق ومزایای قانونکاربه نسبت انجام کاربرخوردارمی گردند.

سوالات مشابه

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمه

.
.
...