دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
1,415 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار، مزد ماخذ محاسبه شامل کدام یک از دریافتی  های کارگر است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
با سلام در کارگاه  های دارای طرح مصوب طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه و در سایر کارگاه ها مزد ثابت(مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات و مزایای موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 31، 32 و 165 قانون کار و دیگر مواردی است که پرداخت مبلغی بابت مزایای سنوات و سابقه کار در قانون مرقوم و یا دیگر مقررات پیش بینی شده باشد .

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.