دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
1,202 بازدید
قبل در قانون کار و قرارداد کار توسط (75,510 امتیاز)

سلام

آیا مقررات ماده ۲۴ قانون کار صرفا ناظر بر قراردادهایی است که در فعالیت‌های غیر مستمر مانند کارهای پروژه ای و طرح ها منعقد می شود یا فعالیت‌هایی که ماهیت دائم و مستمر دارند را نیز شامل می‌شود؟

ماده ۲۴ - در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید. 

دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (48,620 امتیاز)
سلام

در ماده ۲۴ قانون کار اشاره ای به مستمر یا غیر مستمر بودن فعالیت کارگاه نشده است لذا مفاد ماده تا آنجا که به قرارداد کار موقت یا قرارداد انجام کار معین مربوط می‌شود ناظر بر هر دو بخش کار مستمر و غیرمستمر خواهد بود از این جهت اعم از اینکه فعالیت واحد ماهیت مستمر یا غیر مستمر داشته باشد توالی قراردادهای کار موقت یاانجام کار معین چنانچه مدت قرارداد را به یک سال یا بیشتر برساند این مدت مشمول اخذ سنوات خدمت به ترتیب پیش بینی شده در ماده فوق قرارمیگیرد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.