دریافت مشاوره تخصصی
+1 امتیاز
259 بازدید
قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط
نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبری چگونه است؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
با توجه به اینکه براساس ردیف ۴ تصویبنامه شماره ۵٧٧١٨ /ت ١٧۶٩٩ ه مورخ ٢٧/۳/۱۳۷۶ هیأت وزیران حقوق و مزایای کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبری می بایست توسط دستگاه اعزام کننده پرداخت گردد، لذا وضعیت اینگونه ماموران براساس آخرین حکم کارگزینی و براساس سطح شغل مورد تصدی در دفتر مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوی تطبیق وضع داده شده و مزایای مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.

مشاوره های مشابه

  دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ    حضور در گپ و گفت
رزرو آنلاین مشاوره مشاور و وکیل بیمه مشاوره آنلاین

.
.
...