آشنایی و مشاوره رایگان خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری
+1 امتیاز
184 بازدید
سوال شده قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبری چگونه است؟
1 پاسخ
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط
با توجه به اینکه براساس ردیف ۴ تصویبنامه شماره ۵٧٧١٨ /ت ١٧۶٩٩ ه مورخ ٢٧/۳/۱۳۷۶ هیأت وزیران حقوق و مزایای کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبری می بایست توسط دستگاه اعزام کننده پرداخت گردد، لذا وضعیت اینگونه ماموران براساس آخرین حکم کارگزینی و براساس سطح شغل مورد تصدی در دفتر مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوی تطبیق وضع داده شده و مزایای مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.

سوالات مشابه

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمه

.
.
...