درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
3,857 بازدید
قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (100 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

برای محاسبه ساعات کار موظفی کارگران به راحتی از رابطه زیر استفاده کنید.

  • از روی تقویم رسمی کشور تعداد روزهای غیر تعطیل (کسر روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از کل روزهای ماه) را استخراج کنید.
  •  تعداد روزهای غیر تعطیل را در عدد ۷/۳۳ (هفت و سی و سه صدم) ضرب کنید تا ساعات کار موظفی کارگران در آن ماه بدست آید. بدیهی است ساعات کار موظفی کارگران در ماه های مختلف متفاوت خواهد بود.
  1. ایا این فرمول برای کارگران نوبتی و شیفتی نیز صدق میکند؟
  2. ایا در صورت ما زاد بودن ساعات کاری بنده ومحاسبه اضافه کاری براییم آیا این امر موجب ساقط شدن فوق العاده جمعه کاری و تعطیل کاری میشود؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...