دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
1,194 بازدید
قبل در بازنشستگی و مستمری توسط (120 امتیاز)
کارگر معلولی که در بخش خصوصی بیمه اجباری به تامین اجتماعی دارد از مدت زمان سنوات ارفاقی براساس درصد معلولیت حداقل دوسال بدون پرداخت کسور به تامین اجتماعی برخوردار می شود؟
اگر سابقه بیمه ای کارگرمعلول  دربخش خصوصی بیش از سی سال باشد مدت زمان سنوات ارفاقی به آن سابقه اضافه می شود؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...