دریافت مشاوره تخصصی
+1 امتیاز
155 بازدید
قبل در بیمه مسوولیت و مهندسی توسط

کلوزهای پیوست بیمه نامه برای کارهای پیمانکاری در همه بیمه نامه ها دارای متن واحد و یکسانی میباشد من متن کلوز 006 . 120 را برای کار پیمانکاری میخواهم با تشکر

دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
006 - بـموجب این الـحاقیه وضمن رعایت شرایط، مقررات و استثنائات مندرج در بیمه‌نامه یا ضمائم آن و مشروط بر آنکه بیمه‌گذار حق‌بیمه اضافی مورد توافق را پرداخت کرده باشد، این بیمه‌نامه هزینه‌های اضافی مربوط به اضافه‌کاری، کار در شب، کار در تعطیلات عمومی و حمل سریع (باستثنای حمل هوائی) را پوشش می‌دهد. در هر حال چنین هزینه‌هائی تنها درصورتی پرداخت خواهند شد که در ارتباط با خسارت وارد به اقلام بیمه شده و قابل جبران تحت این بیمه‌نامه، صرف شده باشند. درصورتیکه ارزش اقلام خسارت دیده کمتر از ارزشی باشد که برای بیمه‌نمودن آنها لازم است، تعهد بیمه‌گر در جبران این هزینه‌های اضافی به نسبت کاهش خواهد یافت.

 120- بموجب این الحاقیه و ضمن رعایت شرایط، استثنائات و مقررات مندرج در بیمه‌نامه یا ضمائم آن و مشروط برآنکه بیمه‌گذار حق‌بیمه اضافی مورد توافق را پرداخت کرده باشد، پوشش بخش دو این بیمه‌نامه به مسئولیت ناشی از اتلاف یا خسارت ایجاد شده بعلت ارتعاش یا برداشتن یا سست کردن استحکامات تعمیم خواهد یافت. بشرطی که همواره: بیمه‌گران درمورد مسئولیت بیمه‌گذار در ارتباط با اتلاف یا خسارت وارده به هر نوع اموال یا زمین یا ساختمان، فقط اگر اینگونه اتلاف یا خسارت به ریزش کلی یا جزئی منتج شود، به بیمه‌گذار غرامت پرداخت خواهند کرد. بیمه‌گران درمورد مسئولیت بیمه‌گذار در ارتباط با اتلاف یا خسارت وارده به هر نوع اموال یا زمین یا ساختمان، فقط اگر پیش از شروع عملیات ساختمانی شرایط آن سالم بوده و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع خسارت انجام پذیرفته باشد، به بیمه‌گذار غرامت پرداخت خواهند کرد. بیمه‌گذار در صورت لزوم باید قبل از شروع عملیات ساختمانی و به هزینه خود، گزارشی از شرایط اموال یا زمین یا ساختمان در معرض خطر را آماده کند. بیمه گران در قبال مسئولیتهای زیر به بیمهگذار غرامت پرداخت نخواهند کرد: - اتلاف یا خسارتی که با توجه به ماهیت کار ساختمانی یا روش اجرای کار قابل پیش‌بینی است. - خسارت سطحی که نه به استحکام اموال، زمین یا ساختمان لطمه‌ای وارد نموده و نه استفاده کنندگان از آن را در معرض خطر قرار میدهد. - هزینه‌هائی که جهت جلوگیری از خسارت یا اقدامات کاهش آن در طول دوره بیمه ضرورت پیدا میکند.

مشاوره های مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 149 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 62 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 393 بازدید
  دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ    حضور در گپ و گفت
رزرو آنلاین مشاوره مشاور و وکیل بیمه مشاوره آنلاین

.
.
...