دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
7,232 بازدید
قبل در بیمه مسوولیت و مهندسی توسط (3,420 امتیاز)
منظور از کلوز مطالبات سازمان تامین اجتماعی در بیمه مسولیت کارفرما درقبال کارکنان چیست؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (21,580 امتیاز)
« ﻣﺎﺩﻩ 66 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »

ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻭ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﯾﻬﺎ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 50 ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
    ﺗﺒﺼﺮﻩ 1- ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 10 ﺳﺎﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﯼ ﺍﻟﻀﻤﻪ ﺷﻮﺩ .
   ﺗﺒﺼﺮﻩ 2- ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﺨﺼﺎً ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .   
حالا به زبان ساده: کارگر بعلت عدم استفاده از ماسک اکسیژن در صنایع شیمیایی کار میکرده و کارفرما نیز چنین ماسکی رو در اختیارش نگذاشته و حتی به او هشدار هم نداده و باعث عفونت ریه و از کار افتادگی دائم کارگر میشود! حال کارفرما معادل ده سال حقوق کارگر را باید به سازمان واریز نماید( حدودا" 80 میلیون تومان!) تا سازمان تامین اجتماعی به او ماهیانه مستمری پرداخت نماید . مثالی دیگر ؛ کارگر بار پنجاه کیلیویی را بلند میکند و که صدمه نخاعی  میبیند و دیگر تا آخر عمر قادر بکار کردن نیست!  و ازکارافتاده میگردد که بازهم مشمول این ماده میشود!

کارفرماها باید قبل از این اتفاقات از کارگر قرارداد مکتوب با امضا و اثر انگشت داشته باشند و تمام موارد ایمنی و قانون کار در آن ذکر شود و حتی ابزار آلات ایمنی که دراختیار او میگذارند را نام ببرند در صورت وقوع حادثه ، این امر تخطی کارگر خواهد بود .

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (54,030 امتیاز)

دوست گرامی سلام و وقت به خیر

ماده 66 قانون بیمه تأمین اجتماعی

درصورتی که ثابت شود،وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است،سازمان تأمین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه،غرامت،مستمری و غیره را پرداخت می کند و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

تبصره یک-مقصر(کارفرما) می تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بریء الذمه شود.

حال در صورت دارا بودن بیمه مسئولیت و خریداری پوشش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه تمام سهم کارفرما را طبق تعهدات مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

بیمه سامان،بیمه پاسخگو


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.