درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
936 بازدید
قبل در بیمه مسوولیت و مهندسی توسط (110 امتیاز)
با سلام و احترام
کارفرما اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان با پوشش پیمانکاران فرعی و مطالبات تامین اجتماعی نموده  است و طی مدت اعتبار بیمه نامه حادثه ای جهت پرسنل پیمانکار فرعی اتفاق افتاده که منجر به صدور برگه پرداخت جریمه ماده 66 تامین اجتماعی می گردد حال با عنایت به اینکه بیمه گذار تعداد پرسنل پیمانکار فرعی خود را در تعداد بیمه شدگان محاسبه نموده است و برگه جریمه جهت پیمانکار فرعی صادر شده است آیا خسارت فوق از محل مسئولیت کارفرما قابل جران می باشد و یا کلوز مذکور صرفا جهت کارفرما می باشد ؟

با تشکر
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (28,270 امتیاز)
سلام
به موجب این پوشش و با رعایت شرایط و مفاد بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار، مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت هزینه هاي مربوط به معالجه، غرامت، مستمري تعیین شده براساس مفاد تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی به لحاظ فوت و نقص
عضو، که صرفاً ناشی از فعالیت مندرج در بیمه نامه (و نه بیماري) باشد به میزان قصور بیمه گذار جبران می گردد.
تبصره:
1. این پوشش جرائم و خسارات مربوط به تاخیر در پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوي بیمه گذار یا سایرین را شامل نمی شود.
2. مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی، مهندسین ناظر و مشاور و سایر افراد به غیر از بیمه گذار شامل این پوشش نمی گردد، مگر آن که پوشش مربوطه توسط بیمه گذار خریداري و حق بیمه متعلقه پرداخت شده باشد.


مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال کارکنان:
به موجب این پوشش و با رعایت شرایط و مفاد بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار، مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی که اجراي بخش یا بخش هایی از پروژه را به عهده دارند، در قبال خسارت جانی وارده به کارکنان تحت پوشش قرار می گیرد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...