آشنایی و مشاوره رایگان خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری
+3 امتیاز
666 بازدید
سوال شده قبل در بیمه مسوولیت و مهندسی توسط (21,290 امتیاز)
در زمانی که کارفرما کارکنان خود را بیمه تامین اجتماعی نموده است چه نیازی به خرید بیمه مسئولیت دارد؟
2 پاسخ
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (21,290 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
باسلام

تامین اجتماعی صرفا پوشش دهنده هزینه های درمانی و از کارافتادگی و همچنین در صورت فوت بیمه شده ،پرداخت مستمری به خانواده می باشد و هیچ تعهدی در زمیته دیه و نقص عضو کارکنان تحت امر ندارد و این امر جز تعهدات و مسئولیت کارفرما است
+2 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (3,120 امتیاز)

سلام 

د رپاسخ به این سوال اول باید دانست بیمه مسئولیت چیست ؟ 

بیمه مسئولیت : هرگاه شخصی حقیقی ویا حقوقی به هر عنوان نیرویی استخدام کند حتی به صورت ساعتی مسئولیت آن کارگر به عهده کارفرما می باشد و در صورت بروز هر گونه خسارت کارفرما موظف است کلیه خسارت وارده به کارگر را پرداخت نماید . د ربیمه نامه مسئولیت شخص کارفرما مسئولیت خود در قبال کارگر را تحت پوشش قرار می دهد ولی تامین اجتماعی هزینه های درمانی و همچنین بازنشستگی را شامل می گردد . 

سوالات مشابه

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمه

.
.
...