دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
66 بازدید
قبل در بیمه خودرو و دیه توسط (100 امتیاز)
سلام

من درمورخه 17/5/96با احشام تصادف کرده ام وخودم راننده مقصرحادثه هستم اولین نامه پزشکی قان نی بهمن 96ودومین نامه پزشکی قانونی اسفند 96به من داده اندمن به پزشکی قانو نی اعتراض کردم واخرین نامه ازپزشکی قانونی درمرداد99به من دادهاند من 100درصد نقص عضو بویایی دارم به اضافه تقریبا 130درصد دیه صورت ودست وبینی ودندان وچشم .بیمه ایران گفته 210میلیون تومان ومن قبول نکرده ام وشکایت کرده ام

از 1-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2-بیمه ایران

3-صندوق تامین خسارتهای بدنی .

همانطور که میدانیم مطابق بند ب ماده 115قانون برتامه پنجم توسعه وماده 226همان قانون که وزارت دارایی را مکلف کرده با راننده مقص حادثه به مانندشخص ثالث برخورد شود واحکام وقوانین مغایربا ان موقوف الاجرا شود وهمچنین براساس  ماده 3قانون بیمه اجباری مصوب 20/2/95که پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه را تاکید کرده است وهمچنین براساس رای وحدت رویه 781مورخه 26/6/98ایا میتوانم کل دیه ام را از بیمه ایران وصندوق تامین خسارتهای بدنی دریافت نمایم ایا با توجه به اینکه من از بیمارستان اول دولتی پس ازیک هفته بدون نامه به بیمارستان خصوصی رفته ام میتوانم براساس ماده 30و35قانون بیمه شخص ثالث هزینه های درمانیم را دریافت کنم لطفا متخصصین در دریافت دیه وکسانی که مانند من برایشان اتفاق افتاده پاسخ گویند خصوصا ان برادر بزرگوار وکیل که فرموده من 855 درصد دیه راننده مقصر حادثه را دریافت کرده ام ازبیدبرگ وهمه اساتید فن بیمه که پاسخ دهند کمال امتنان دارم
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (33,420 امتیاز)
سلام

راننده مقصر فقط میتواند به میزان سرمایه فوت و نقص عضو مندرج در بیمه حوادث راننده غرامت دریافت نماید. دیه مربوط به اشخاص ثالث است و با مفهوم سرمایه فوت و نقض عضو برای راننده مقصر حادثه متفاوت است.

بنا بر این راننده مسبب حادثه حتی اگر میزان نقص عضو اش بیش از یک دیه گردد، باز هم همان سرمایه حوادث راننده را دریافت می کند.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.