درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
632 بازدید
قبل در مفاصا حساب بیمه توسط (75,470 امتیاز)
سلام

آیا شرکت های دانش بنیان برای محصولات دانش بنیان خود معاف از ماده 38 تامین اجتماعی هستند؟ ممنون از شما
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,140 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

با سلام

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان - بخشنامه  14/12 جدید درآمد

 

موارد حق بیمه قراردادها در بخشنامه 14/12 سازمان تامین اجتماعی مربوط به نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت ها و موسسات دانش بنیان اومده. که از لینک زیر قابل دانلود است:

بخشنامه 14.2 سازمان تامین اجتماعیوفق بخشنامه 14/12 جدید درآمد به شماره 1000/97/5893 مورخ 97/5/20 نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان با مفاد ذیل اعلام گردید :

در اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 89/8/5 بهبود فضای کسب و کار و بهره مندی شرکتها و مؤسسات مزبور از تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تداوم جلسات کارگروه مشترک فیمابین نمایندگان معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور و این سازمان درخصوص ضرورت تحقق سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بررسی مسائل و ابهامات مربوط به قراردادهای منعقده شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان با واگذارندگان کار در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی و نحوه مطالبه حق بیمه قراردادهای مزبور به نکات ذیل معطوف میدارد:
...............................................
مشمولین :
1 - شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات برخوردار می باشند و در اجرای قانون یاد شده با انعقاد قراردادهای پیمانکاری در زمینه های دانش بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور مورد تأیید معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری قرار گرفته باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یادشده، حق بیمه قراردادهای منعقده اینگونه شرکت ها و مؤسسات براساس لیست و بازرسی خواهد بود و شعب تابعه میبایست در صورت نداشتن بدهی قطعی، ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن نسبت به بررسی لیستهای ارسالی طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی و انجام بازرسی طبق ماده 47 قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر)اقدام نمایند.
..............................................
تبصره
 قراردادهای معرفی شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده و سایر قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده 41 قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.
..............................................
2 - درصورتیکه علیرغم صدور مفاصا حساب قراردادهای منعقده، شرکت یا مؤسسه کتمان اطلاعات و حقایق نموده و از ارائه دفاتر و یا در خصوص بررسی صحت و سقم لیست های ارسالی به هر دلیل خودداری نماید و یا دفاتر آن نانویس باشد، در اینصورت حق بیمه قرارداد منعقده وفق مصوبه مورخ 70/1/24 شورایعالی تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید محاسبه و مطالبه خواهد شد.
..............................................
3 - با توجه به تصمیمات متخذه و با عنایت به تخصصی بودن موضوع قراردادهای منعقده مقرر گردیده، دریافت لیست و حق بیمه و همچنین قراردادهای مزبور در صورت درخواست کارفرما بصورت متمرکز صورت پذیرد، لذا با توجه به تفاهمات انجام گرفته با معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور، قراردادهای شرکت دانش بنیان در استان تهران در شعب 13 و 27 تهران و در سایر استانها در یک شعبه خاص متمرکز میگردد که در صورت درخواست شرکت ها و مؤسسات مزبور مبنی بر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و همچنین قراردادهای منعقده بصورت متمرکز ، تمرکز و لیست و پرداخت حق بیمه اینگونه مؤسسات در شعب مزبور بلامانع خواهدبود.
..............................................
4 - در جهت تسهیل در امور کارفرمایان شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، معاونت امور بیمه ای ادارات کل استان مربوطه و شعب تابعه آن می بایست با هماهنگی معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی ارائه بسته های آموزشی و ... اقدام نمایند.
..............................................
5 - با توجه به تداوم جلسات کارگروه مشترک فیمابین این سازمان و معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور، گزارش عملکرد هر یک از بندهای مزبور در جلسات ماهیانه در کارگروه مزبور بررسی خواهدشد.
..............................................
6 - درجهت الکترونیکی نمودن ارسال اطلاعات قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور و این سازمان مقرر نمودند زیرساخت های مربوط به ارسال اطلاعات مزبور و همچنین معرفی نامه هر قرارداد را در حداقل زمان ممکن طراحی، بطوریکه برخط بودن ارسال اینگونه اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ صدور بخشنامه عملیاتی گردد.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...