درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
128 بازدید
قبل در از کار افتادگی و کمیسیون پزشکی توسط (180 امتیاز)
کارگر بیمه شده ای در بدو استخدام و اشتغال در کارگاه دچار حادثه ناشی از کار شده و با رای کمیسیون های پزشکی  سازمان تامین اجتماعی از کار افتاده ناشی از کار شناخته شده مورد سوال اینکه چنین بیمه شده ای که در شروع از کارافتاده کلی شده می تواند از مستری سازمان تامین اجتماعی برخوردار شود؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (37,140 امتیاز)
سلام بیمه شدگانی که در اثر حوادث ناشی از کار و یا بیماری های حرفه ای و شغلی بنابه تصمیم و رای کمیسون های پزشکی از کارافتاده کلی شناخته شده و قدرت کار آنان از 66 درصد و بیشتر کاهش پیدا می کند بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهند داشت.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...