درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
2,025 بازدید
قبل در سوابق بیمه توسط (3,420 امتیاز)
آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند سوابق بیمه را به خاطر پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما قبول نکند ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (21,580 امتیاز)

احتساب مدت بیمه پردازی بیمه شدگان مجزا از وصول حق بیمه بوده و سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرماست

کلیه اعتراضات بیمه شدگان در این زمینه ابتدا باید در سازمان تامین اجتماعی مطرح و درصورت عدم حصول نتیجه به دیوان عدالت اداری مراجعه گردد.

رای وحدت رویه 563 مورخ ۹۵/۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

 نظر به اینکه طرح شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بیمه و سازمان تامین اجتماعی به وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای پیش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته باشد و تصمیم و اقدامی از سوی سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شدهدر مهلت مقرر در این قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد و برای انجام این وظیفه تشکیلات مربوطه در سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است، بنابراین با لحاظ مراتب فوق و مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 720- 3/3/1390 مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه های 539/5000-21/6/1388 و 11568/94/1000-2/11/1394 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه صادر نکرده، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

 با توجه به مراتب آراء شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9009970901501760-22/5/1390 و 9009970901701740-12/6/1390 که سازمان تامین اجتماعی را مرجع پیش از رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...