دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
772 بازدید
قبل در بیمه عمر و سرمایه گذاری توسط

سلام و عرض خسته نباشد خدمت تمامی کارشناسان و مشاوران محترم بیمه
 

شرایط عمومی بیمه عمر چیه

دریافت مشاوره تخصصی >>

3 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (13,980 امتیاز)
بیمه عمر یک قرارداد مدت دار است که سلامتی فرد، موضوع آن است و فرد تحت پوشش بیمه ایست و در انتهای قرارداد تمامی پول هایی که سال به سال به بیمه داده را با سودش باز پس میگیرد.

شما هم به صورت منظم و خورد سرمایه گذاری می کنید و هر عاملی که این سرمایه گذاری را تحت خطر قراردهد با پوشش های بیمه ای بخشی از آن یا همه آن جبران می شود.

شرایط بیمه عمر پاسارگاد را می تونید تو کانال زیر بررسی کنید.
________________________________
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.
0 امتیاز
قبل توسط (6,510 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
شرایط عمومی هر شرکت در ضمیمه قرارداد داده میشه و کلیت همشون از یک قانون پیروی میکنن

شزایط عمومی یک شرکت رو به عنوان مثال براتون میزارم
شرایط عمومی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه دی

 تعاریف :

 بیمه گر : شرکت سهامی بیمه دی

 بیمه گذار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که با شرکت بیمه قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید.

 بیمه شده : شخصی حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع انعقاد بیمه نامه گردیده است ومشخصات وی در بیمه نامه ذکر شده است. در صورتیکه بیمه شده و بیمه گذار شخص واحدی نباشد رضایت کتبی بیمه شده و همچنین در مورد بیمه شده ای که اهلیت قانونی نداشته با شد موافقت ولی یا قیم او ضروری است ,درغیر اینصورت بیمه نامه باطل است.

 استفاده کننده : شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه نامه ذکر گردیده است.

 حق بیمه : وجهی است که بایستی بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به پرداخت حق بیمه ب ه نحوی که در بیمه نامه و ضمائم و ملحقات آن توافق شده میباشد .مبلغ حق بیمه و روش پرداخت آن در بیمه نامه تعیین شده است.

سرمایه فوت : وجه یا وجوهی است که بیمه گر متعهد میگردد در صورت فوت بیمه شده در زمان معین طبق شرایط بیمه نامه به ذینغع پرداخت نماید. اندوخته سرمایه گذاری : عبارتست از حساب سرمایه گذاری بیمه گذار که پس از کسر هزینه های بیمه ای از اقساط حق بیمه پرداخت شده تشکیل میگردد و سود حاصل از سرمایه گذاری نیز به صورت سالیانه به آن اضافه میشود.

 سال بیمه ای : برابر با یک سال تمام شمسی از تاریخ شروع بیمه نامه میباشد. ارزش بازخرید : عبارتست از اندوخته سرمایه گذاری پس از کسر هزینه های مستهلک نشده بیمه گر.

موضوع بیمه : یکی از انواع بیمه های عمر است که در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده است.

شرایط بیمه عمر ماده1 -اساس قرارداد

 1-اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد و ضمائم احتمالی آن که مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار قرار گرفته است. در مواردی که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد اظهارات کتبی ولی یا قیم او قابل استناد خواهد بود.

 2-بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات مربوط به بیمه شده را در کمال حسن نیت به بیمه گر اطلاع دهد هرگاه در مورد سو ابق روحی و جسمی که بوسیله معاینه پزشکی تشخیص داده نشود و پزشک ناچار باشد به اظهارات بیمه شده اکتفا نماید و سپس معلوم گردد که اظهارات وی در این مورد مطا بق با حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر بوده خودداری نموده ا ست , به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

 الف)در صورتیکه که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه شده پی برد می تواند قرارداد را فسخ و یا اینکه با دریافت اضافه نرخ آن را ادامه دهد در صورت فسخ بیمه نامه هزینه های مربوط و حق بیمه خطر فوت تا تاریخ فسخ دریافت و ذخیره ریاضی به بیمه گذار مسترد خواهد شد .

ب) در صورتیکه بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه شده پی برد تعهدات بیمه گر نسبت ما به التفاوت نرخ حق بیمه پوشش بیمه ای در صورت اظهار حقیقت تقلیل می یابد.

ج)اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از بیمه کردن خودداری می نمود در این صورت بیمه نامه باطل و حق بیمه های دریافتی مسترد نخواهد شد.

3-قرارداد بیمه و همچنین آثار مرتبط بر آن پس از امضای بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه تحقق پیدا میکند .مشروط بر آنکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده باشد.

4-حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هرگونه تغییری که در بیمه نامه داده شود به موجب اوراق الحاقی خواهد بودکه بنا به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت از طرف بیمه گر صادر میشود و این اوراق الحاقی جزء لا ینفک قرارداد بیمه است.

5-درصورتیکه شرایط جدیدی توسط بیمه گر به نفع بیمه گذاران وضع شود و بیمه گذاری تقاضای استفاده از آن شرایط را بنماید , بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار , با صدور الحاقیه ,حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار میدهد.

شرایط بیمه عمر ماده 2

لزوم اجرای قرارداد این قرارداد جزء در مورد اثبات تقلب موضوع بند (2 (ماده 1 برای طرفین لازم الاجراست و به هیچ وجه قابل اعتراض نمیباشد.

شرایط بیمه عمر ماده 3

 پرداخت حق بیمه : ترتیب پرداخت حق بیمه به صورت یکجا و یا اقساط سالانه میباشد لیکن بیمه گذار میتواند حق بیمه سالانه را به صورت 1 , 2 ,4 , 6 ماهه تقسیط نماید.

 1-حق بیمه به اقساط سالانه در اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گردد.

2-در حق بیمه یکجا کل حق بیمه باید در شروع قرارداد پرداخت شود.

3-پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به حساب بیمه گر واریز و در مقابل اخذ قبض رسمی شرکت انجام شده باشد .و یا به روش دیگری که توسط بیمه گر تعیین گردیده صورت پذیرد.

4-اقساط حق بیمه میایست حد اکثر تا یک ماه از تاریخ سررسید قسط پرداخت گردد. چنانچه پس از گذشت 60 روز از تاریخ سرسید ,اقساط پرداخت نشده باشد ,بیمه نامه در وضعیت برداشت از اندوخته قرار میگیرد .مادامی که اندوخته سرمایه گذاری برای پوشش هزینه های اداری ,بیمه گری ,وصول ,فروش و هزینه خطرات تحت پوشش کفایت کند ,بیمه گر با استفاده از آن , بیمه نامه را ادامه خواهد داد.در غیر این صورت , بیمه نامه خاتمه یافته و فسخ شده تلقی می گردد و بیمه گر تعهدی در مورد این بیمه نامه نخواهد داشت .

چنانچه بیمه گذاران این اختیار را در فرم پبشنهاد به بیمه گر نداده باشد , از تاریخ اولین سر رسید پرداخت نشده بیمه نامه فاقد پوشش های بیمه ای بوده و اندوخته بیمه نامه با احتساب سود متعلقه پس از کسر هزینه های مستهلک نشده بیمه گ ر نزد شرکت بیمه دی به صورت امانت نگهداری میگردد.

شرایط بیمه عمر ماده – 4

برقراری مجدد بیمه نامه : چنانچه بیمه نامه ای فسخ و یا بازخرید شده باشد بیمه گذار میتواند در طول مدت بیمه نامه با رعایت شرایط ذیل تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه را بنماید.

الف : در صورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده و موافقت بیمه گر

ب : پرداخت هزینه های آزمایشات و معاینات مورد نیاز بعهده بیمه گذار می باشد . ج : حق بیمه های معوق باید بطور کامل پرداخت گردد.

شرایط بیمه عمر ماده 5 –

حقوق بیمه گذار در مورد اندوخته بیمه نامه اندوخته ای که از بیمه نامه نزد بیمه گر تشکیل می شود حقوقی برای بیمه گذار ایجاد می کند .

 1-ارزش بازخرید : بیمه گذار از بتدای ماه هفتم سال اول بیمه ای می تواند تمام یا قسمتی از بیمه خود را به بیمه گر واگذار و ارزش بازخرید بیمه نامه را طبق محاسبه بیمه گر از او دریافت نماید .

2-سود فنی : حداقل سود سالانه ای که به اندوخته بیمه نامه تعلق می گیرد و در جداول پیوست بیمه نامه نیز درج گردیده است. مشارکت در منافع : عبارتست از ما به التفاوت سود فنی و سود محقق شده.

3-دریافت وام : بیمه گذار می تواند تا میزان 90 %ارزش بازخرید بیمه نامه خود از بیمه گر وام دریافت نماید . در این صورت تعهد بیمه گر تا میزان مبلغ وامی که به بیمه گذار داده ، یا میزان باقیمانده وام اگر بطور اقساطی بازپرداخت شود ، به اضافه سود مربوط به آنها کاهش یابد . نرخ کارمزد تسهیلات و شرایط و نحوه بازپرداخت آن حسب مورد در قرارداد جداگانه تعیین و منعقد می گردد . 2 سال یا 3 سال

4-بیمه گر موظف است در پایان هر سال بیمه ای آخرین وضعیت بیمه نامه شامل آخرین تعهدات بیمه گر نسبت به بیمه گذار ، آخرین تغییرات اعمال شده در بیمه نامه و عملکرد صندوق سرمایه گذاری را در اختیار بیمه گذار قرار دهد .

اطلاعات مندرج در آخرین گزارش سالیانه مبنای تعهدات بیمه گر خواهد بود .

شرایط بیمه عمر ماده 6

انتقال بیمه نامه :

1-بیمه گذار میتواند پس از اخذ موافقت بیمه گر و بیمه شده بیمه نامه را به هر یک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد .

2-انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است.

3-در صورت فوت بیمه گذار چنانچه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی نباشند در صورت فوت بیمه گذار انتقال گیرنده (گان) یا وراث در صورتی می توانند از مزایای بیمه نامه بهره مند شوند که تعهداتی را که بیمه گذار اصلی نسبت به بیمه نامه در مقابل بیمه گر داشته عیناً اجرا نماید .

 شرایط بیمه عمر ماده 7

خطرات متمم : موارد زیر درصورتیکه با شرایط خصوصی بیمه عمر مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود .

 1-خطرمسافرت هوائی : بیمه گر بدون اطلاع قبلی و دریافت حق بیمه اضافی غرامت فوت ناشی از خطرات مسافرت هوایی با هواپیماهای مسافربری را تعهد می کند مشروط برآنکه بیمه شده به عنوان مسافر عادی و در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت نماید .

2-خطر جنگ : در صورتی که بیمه شده در نتیجه عمل یا تعرضی و تدافعی و یا هرنوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط اندوخته ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت . چنانچه بیمه شده بعنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بیمه نامه از تاریخ اعزام بیمه شده به بیمه معلق تبدل می شود حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع ازوضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد . چنانچه و به هرعلت خطری پیش آید بیمه گر فقط اندوخته ریاضی سرمایه فوت را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافی دریافتی اح تمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد . بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی ویا برگشت بیمه شده به حال عادی و با درنظرگرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد به وضعیت اولیه تبدیل می شود .

3-عملیات پلیسی ، عملیات نظامی محسوب می گردد .

(پاسخ توسط ادمین ویرایش شد، ادامه پاسخ در بخش دیدگاه ارسال شده است )

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
قبل توسط (308,610 امتیاز)
(ادامه پاسخ ارسالی)
شرایط بیمه عمر ماده 8

اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده :

1-بیمه گذار حق دارد استفاده کننده (گان) حقیقی یا حقوقی از منافع بیمه عمر را با ذکر مشخصات و سهم هریک در صورت فوت وحیات بیمه شده تعیین نماید . در صورت عدم تعیین ، وراث قانونی بیمه شده ذینفع شناخته خواهند شد .

2-هرگونه تغییر در ذینفع ویا سهم آنها در طول مدت اعتبار بیمه نامه با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه شده امکان پذیر خواهد بود . مگر آنکه شرایط خصوصی دیگری در نظر گرفته باشد .

شرایط بیمه عمر ماده 9

-تاریخ استفاده از سرمایه فوت : امکان قانونی استفاده کننده از سرمایه فوت از تاریخ فوت بیمه شده یا از تاریخ پایان مدت بیمه شروع می شود . ولی اگر بیمه گذار یا استفاده کننده از مبلغ بیمه از بیمه گر وجهی دریافت کرده باشد یا معامله ای نموده باشد تعهدات بیمه گر به میزان وجهی که قبلا پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت .

شرایط بیمه عمر ماده 10

-نشانی قانونی محل اقامت بیمه گذار در ایران :

1-نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضاء کرده ، قانونی محسوب شده و مکاتبات بیمه گر به همان نشانی ارسال خواهد شد .

2-در صورتی که بیمه گذار محل اقامت خود را تغییر دهد ، موظف است نشانی محل اقامت جدید خود را کتبا به اطلاع بیمه گر برساند . درصورت عدم توجه آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که به بیمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد .

3-هر گاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم در ایران را جهت انجام امورات مربوط به بیمه نامه به عنوان نماینده خود معرفی نماید ،و بیمه گر مکاتبات مربوط را به عنوان و نشانی وی ارسال خواهد نمود.لازمست در کلیه مکاتبات طرفین شماره بیمه نامه عمر را قید کنند.

شرایط بیمه عمر ماده 11

-استثنائات

1-در صورتی که بیمه شده خودکشی کند و یا در اثر سعی در خودکشی فوت نماید بر اساس شرایط زیر عمل می گردد:

 الف-هر گاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طرف بیمه گر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد

. ب-هر گاه دو سال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه فوت پرداخت خواهد شد.

2-در صورتی که ذینفع به طور عمدی مسبب مرگ بیمه شده باشد (اعم از مباشرت،مشارکت،و یا معاونت ).در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود. در موارد زیر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه تا تاریخ حادثه قابل پرداخت خواهد بود:

 3-هدایت و یا سرنشینی وسایل نقلیه در مسابقات و یا پرواز های اکتشافی و آکروباتی.

 4-هر نوع تمرین و آموزش غواصی ،پرش با چتر نجات (سقوط آزاد )،هدایت کایت و یا سایر وسایل پرواز بدون موتور. 5-انفجار و یا تشعشعات هسته ای و یا آلودگی های شیمیایی و بیولو ژیکی ناشی از آن.

 6-ارتکاب بیمه شده به هر نوع اعمال مجرمانه مرتبط با خطرات تحت پوشش اعم از مباشرت ،مشارکت و یا معاونت در آن.

7-تحقق خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر ،مشروبات الکلی ،داروهای محرک بدون تجویز پزشک.

شرایط بیمه عمر ماده12

-مدارک لازم برای پرداخت سرمایه فوت سرمایه فوت بیمه نامه پس از دریافت اسناد و مدارک مشروح زیر به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.

1-بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن.

 2-قبوض رسید حق بیمه های پرداخت شده و یا تاییدیه آن . علاوه بر مدارک فوق :

 1-در صورت پرداخت سرمایه در صورت حیات بیمه شده اصل شناسنامه و کد ملی باید ارائه گردد.

2-در صورت فوت بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می بایست مراتب کتبأ با ذکر علت فوت در اولین فرصت منتهی تا یکماه (مگر در موارد غیر عادی )از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد بعلاوه مدارک زیر را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهد:

الف-گواهی رسمی فوت.

 ب-گواهی مشروح آخرین پزشک معالج با ذکر علت و شروع و سیر بیماری در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالیکه فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد.

ج-گواهی انحصار وراثت در مواردی که منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می گیرد.

3-بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حد اکثر ظرف مدت یک ماه تعهدات خود را انجام خواهد داد.

 شرایط بیمه عمر ماده 13

-سایر شرایط

 1-پوشش بیمه نامه در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز ودر کلیه نقاط جهان می باشد،مگر در مناطق حاره و گرمسیری و قطبی.

2-بیمه گر حق دارد هر گونه اطلاعات و مدارک تکمیلی در ارتباط با پرونده صدور یا خسارت را مطالبه و یا خود تهیه نماید.

3-پوشش بیمه اتباع خارجی که در ایران مشغول به کار می باشند منوط به داشتن پروانه کار معتبر از مراجع ذیصلاح ایران می باشد.

4-در صورتی که اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرار داد بیمه رخ داده باشد حق بیمه های اضافی مسترد و یا از سرمایه بیمه کسر خواهد شد .

 5-چنانچه موارد مندرج در بیمه نامه و ضمائم آن ویا ملحقاتی که بعدا و در صورت لزوم بموجب الحاقیه ها صادر خواهد شد با نظریات بیمه گذار طبق تقاضا نامه بیمه مطابقت نداشته باشد بیمه گذار موظف است حد اکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور ،تصحیح آنها را درخواست نماید در غیر این صورت مر اتب تایید شده تلقی خواهد شد،هر گونه عملی خلاف این شرط منوط به تایید کتبی بیمه گر خواهد بود.

6-در صورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسی در حق بیمه ،بیمه گذار باید سریعأ مراتب را کتباً به بیمه گر اطلاع داده تا بیمه گر پس از اطمینان از فقدان آنها المثنی مستندات را صادر و در اختیار بیمه گذار قرار دهد .

7-در صورتی که بیمه گذار ظرف 30 روز پس از صدور بیمه نامه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نماید بیمه نامه فسخ و کلیه هزینه معاینات و آزمایش های پزشکی به عهده وی خواهد بود.

8-در صورت بروز هر گونه اختلاف راجع به بیمه نامه ضمائم و ملحقات آن طرفین سعی خواهند نمود به صورت مرضی الطرفین نسبت به حل اختلاف اقدام نمایند .در غیر اینصورت ،موارد به مراجع ذیصلاح ارجاع و رای مراجع اخیر الذکر برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.

9 -مرور زمان تمام دعاوی ناشی از بیمه نامه دو سال و ابتدای آن از تاریخ وقوع منشاء دعوی می باشد.
0 امتیاز
قبل توسط (20,960 امتیاز)
سلام و ارادت

شرايط عمومي بيمه نامه ها در همه شركت ها يكسان بوده

از لحاظ پوشش ها

تعيين سقف و كف تعهدات نسبت به پرداختي ها

شرايط بازخريدي بيمه نامه و غيره ......كه در سايت  هاي شركت ها ميتوانيد كاملتر مطالعه بفرماييد

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.