باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
757 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط

با توجه به این تبصره باید برای تمام داراییها ، مالیات ارزش افزوده  در نظر گرفت ( بابت عرضه بخود )

ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده

عرضه کالا در این قانون ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

  • تبصره ماده ۴ – کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری ، تحصیل یا تولید می‌شود در  صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,870 امتیاز)
ویرایش شده توسط
منظور از این قانون دارایی هایی که توسط خود شرکت مورد استفاده قرار میگیرد است. فرض کنید شما تولید کننده مبل هستید و یک دست مبلمان اداری برای دفتر خود تولید میکنید، این کالا عرضه به خود محصوب میشود و قیمت آن باید با ارزش افزوده محاسبه شود.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 429 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 884 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,461 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 610 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,911 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 343 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 478 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 724 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 843 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 979 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 445 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,302 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,405 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 895 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 766 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,712 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,892 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 631 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 237 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 862 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,571 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 621 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 254 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,374 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,892 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 619 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,400 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,021 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 240 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 716 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 691 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 757 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 729 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,838 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 475 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,252 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,376 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 350 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,468 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,346 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,169 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 875 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 205 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 247 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 339 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 551 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 244 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 440 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...