درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
432 بازدید
در مالیات ارزش افزوده توسط
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (16,500 امتیاز)

ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ( ۳۸ ) این قانون را به حسابهای‌رابطی‌که بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالیاتی‌کشور و توسط خزانه‌ داری‌ کل‌ کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد ، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

  1. عوارض وصولی بند ( الف ) ماده ( ۳۸ ) در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حسابب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
  2. عوارض وصولی بندهای ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده ( ۳۸ ) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
  • تبصره ۱ ماده ۳۹ – سه درصد ( ۳% ) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این‌ماده واریز می‌گردد ،  در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشورر واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می‌باشد ، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
  • تبصره ۲ ماده ۳۹ – حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور ( به استثناءنحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند ( الف ) این ماده و تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۸ ) این قانون ) به نسبت بیست درصد ( ۲۰% ) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ) بر اساس شاخص جمعیت ، شصت درصد ( ۶۰% ) سایر شهرها بر اساس شاخص کمترتوسعه‌ یافتگی و جمعیت و بیست درصد ( ۲۰% ) دهیاری‌ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده ( ۳۷ ) ، تبصره‌ های ( ۲ ) و ( ۳ ) ماده ( ۳۸ ) این قانون و تبصره ( ۱ )  این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است ، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادیی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور تلفنی 24 ساعته
رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین
.
.
...