عضویت در کانال مالیات و امور مالی

کاربر Tabar

عضوی به مدت 2 سال (از بهمن 7, 2016)
عنوان کاربری: مدیریت اصلی
اختیارات اضافی: امتیاز منفی به پست ها
دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
ویرایش مخفیانه پست ها
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
نمایش کسانی که پست ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
تایید یا رد پست ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
حذف پست های مخفی
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Edit any signature
نام کامل: حسین حسینی تبار
شهر: تهران
فعالیت توسط Tabar
امتیاز: 16,920 امتیاز (رتبه بندی #4)
سوالات: 130 (22 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 298 (7 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 51
آمار امتیازدهی: 1,155 سوال, 70 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1,223 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 20 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ    بهترین بیمه عمر

رزرو آنلاین مشاوره سوال مالیات و ثبت شرکت


.
.
...