باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
599 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,180 امتیاز)
ویرایش شده توسط

ماده ۵1 قانون مالیات بر ارزش افزوده

از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند ( ه ) ماده ( 3 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعیی و فرهنگی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و چگونگی برقراری و وصول‌ عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا ، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد ( 5/1% ) اصلاح می‌گردد.

حکم تبصره ( 1 ) ماده ( 39 ) این‌قانون در مورد عوارض موضوع بند ( ه ) ماده ( 3 ) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 872 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,449 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,896 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 335 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 465 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 715 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 833 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 966 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 393 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,281 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,394 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 752 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,700 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,880 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 622 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 225 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 849 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,559 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 614 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 244 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,365 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,887 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 609 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,392 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,011 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 239 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 232 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 706 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 683 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 746 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,826 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 466 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,238 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,364 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 336 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,452 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,336 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,154 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 863 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 197 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 236 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 328 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 537 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 235 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 430 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 418 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 237 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...