باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
872 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,180 امتیاز)
ویرایش شده توسط

ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد ( 18 ) ، ( 24 ) ، ( 25 ) ، ( 28 ) ، ( 31 ) ، ( 35 ) ، ( 36 ) ، ( 42 ) و ( 48 ) از تاریخ تصویب و در مورد ماده ( 51 ) از اول ماه پس ازز تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون ، آئین‌نامه‌ ها ، دستور‌العملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

قانون ‌فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم‌ ( 85 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,449 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 600 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,896 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 335 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 465 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 715 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 833 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 966 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 393 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,281 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,395 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 752 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,700 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,880 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 622 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 225 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 849 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,559 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 614 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 244 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,365 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,887 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 609 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,392 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,011 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 239 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 232 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 706 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 683 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 746 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,826 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 466 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,238 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,365 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,452 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,337 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,154 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 863 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 197 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 236 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 329 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 538 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 235 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 430 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 418 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 238 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...