باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
4,214 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
موضوع ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,180 امتیاز)

ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند ، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مودی محسوب می‌گردد .

  • تبصره ۱ ماده ۱۷ – در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی  داشته باشند ، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیاتت دوره‌ های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان ، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط ، مسترد خواهد شد.
  • تبصره ۲ ماده ۱۷ – در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون  اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیاتت نباشند ، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.
  • تبصره ۳ ماده ۱۷ – درصورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از  مالیات اشتغال داشته‌باشند ، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد ‌شد.
  • تبصره ۴ ماده ۱۷ – مالیات‌ بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده ( ۱۶ ) و بندهای ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده ( ۳۸۸ ) این قانون ،‌صرفاً درر مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان ، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن ، قابل‌کسر ازمالیات های‌ وصول‌ شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
  • تبصره ۵ ماده ۱۷ – آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون  قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست ، جزء‌هزینه‌ های قابل قبول موضوع قانون مالیات های‌مستقیم محسوب می‌شود.
  • تبصره ۶ ماده ۱۷ – مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون ، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود ، مشمول خسارتی به میزان دو درصد ( ۲۲% ) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.
  • تبصره ۷ ماده ۱۷ – مالیات هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای  انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد ، طبق‌ مقررات این قانون ، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...