باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
811 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,070 امتیاز)

ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

  1. مالیات های موضوع مواد ( ۴۲ ) و ( ۴۳ ) و وجوه موضوع ماده ( ۴۵ ) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امورر اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود ، واریز می‌گردد.
  2. وصول عوارض موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ( ۴۳ ) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیتت واریز می‌گردد.
  3. عوارض موضوع بند ( ج ) ماده ( ۴۳ ) به حساب تمرکز وجوه ، موضوع تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۹ ) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
  4. مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد ( ۴۲ ) ، ( ۴۳ ) و ( ۴۵ ) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم بابب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن است.
  5. اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ( ۴۳ ) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد ، مشمول احکام ماده ( ۷۷ ) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.
  6. پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ( ۴۳ ) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد ( ۲% ) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیرر خواهد بود.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...