باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,376 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,380 امتیاز)

ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیه بانک ها ، مؤسسات و تعاونی های اعتباری ، صندوقهای قرضالحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده میباشد ، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور درصورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,462 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 615 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,915 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 479 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 726 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 844 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 980 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 459 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,306 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,408 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 896 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 767 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,712 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,894 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 632 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 241 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,572 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 624 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 256 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,894 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 621 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,402 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,021 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 251 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 241 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 716 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 693 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 757 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 733 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,839 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 477 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,254 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,380 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 351 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,471 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,349 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,173 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 876 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 209 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 251 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 341 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 556 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 246 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 442 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 431 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 255 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...