باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
2,452 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ویرایش شده توسط
موضوع ماده 14 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,180 امتیاز)
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ
ماده ۱۴‌- چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می‌شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده ‌آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید.

تبصره ‌- بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک‌درصد(۱%) از پرونده‌های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معین می‌شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,826 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 466 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,238 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,363 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 336 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,336 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,154 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 863 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 197 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 236 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 327 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 537 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 235 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 430 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 418 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 237 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 195 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 216 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 872 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,449 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 599 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,896 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 335 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 465 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 715 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 833 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 966 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 393 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,281 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,394 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 752 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,700 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,880 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 622 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 225 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 849 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,559 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 614 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 244 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,365 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,887 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 609 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,392 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,011 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 239 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 232 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 706 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...