باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
3,408 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,380 امتیاز)

ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم ازز تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد ( ۱% ) قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک درصد ( ۱% ) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات ، به ازاء سپری‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش‌سال به میزان سالانه ده
درصد ( ۱۰% ) و حداکثر تا شصت‌درصد ( ۶۰% ) تقلیل می‌یابد.

 •  تبصره ۱ ماده ۴۲ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و  وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهیی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند ، موضوع بند ( ب ) ماده ( ۴۳ ) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر رادرج نمایند:
  1. شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
  2. شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
  3. مشخصات‌خودرو شامل نوع ، سیستم ، تیپ ، شماره‌شاسی ، شماره موتور و مدل؛
  4. نام متعاملین ، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛

  دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمانن امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

 • تبصره ۲ ماده ۴۲ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌ های کلی در مورد انتقال اموال ،  فروش خودرو را تصریح نمایند.
 •  تبصره ۳ ماده ۴۲ – دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های ( ۱ ) و ( ۲ ) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
  1. در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد ، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد ( ۲% ) در ماه ، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
  2. تخلف از درج هریک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) تبصره ( ۱ ) ، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوعع تبصره ( ۱ ) در موعد مقرر قانونی ، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهد گردید.
 • تبصره ۴ ماده ۴۲ –  فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال  مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل وو انتقال ، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، قابل استرداد به معامل یا موکلخواهد بود.
 • تبصره ۵ ماده ۴۲ – اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان  ( نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی ) به خریداران و همچنینن هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، دانشگاه ها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
 • تبصره ۶ ماده ۴۲ – قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ( ۴۳۳ ) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند ، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی‌ماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراءمی‌باشد.این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
 • تبصره ۷ ماده ۴۲ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است  هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقیی غیر دولتی ، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 886 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,462 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 618 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,916 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 348 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 481 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 727 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 844 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 981 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 462 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,306 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 897 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 767 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,713 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,895 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 632 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 241 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,573 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 625 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 257 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,376 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,894 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 622 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,402 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,023 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 252 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 241 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 716 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 693 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 760 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 734 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,839 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 477 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,254 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,380 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 351 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,473 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,350 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,173 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 876 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 209 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 251 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 341 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 556 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 246 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 442 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 432 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 255 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...