باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
3,358 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,070 امتیاز)

ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم ازز تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد ( ۱% ) قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک درصد ( ۱% ) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات ، به ازاء سپری‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش‌سال به میزان سالانه ده
درصد ( ۱۰% ) و حداکثر تا شصت‌درصد ( ۶۰% ) تقلیل می‌یابد.

 •  تبصره ۱ ماده ۴۲ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و  وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهیی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند ، موضوع بند ( ب ) ماده ( ۴۳ ) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر رادرج نمایند:
  1. شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
  2. شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
  3. مشخصات‌خودرو شامل نوع ، سیستم ، تیپ ، شماره‌شاسی ، شماره موتور و مدل؛
  4. نام متعاملین ، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛

  دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمانن امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

 • تبصره ۲ ماده ۴۲ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌ های کلی در مورد انتقال اموال ،  فروش خودرو را تصریح نمایند.
 •  تبصره ۳ ماده ۴۲ – دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های ( ۱ ) و ( ۲ ) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
  1. در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد ، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد ( ۲% ) در ماه ، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
  2. تخلف از درج هریک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) تبصره ( ۱ ) ، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوعع تبصره ( ۱ ) در موعد مقرر قانونی ، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهد گردید.
 • تبصره ۴ ماده ۴۲ –  فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال  مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل وو انتقال ، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، قابل استرداد به معامل یا موکلخواهد بود.
 • تبصره ۵ ماده ۴۲ – اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان  ( نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی ) به خریداران و همچنینن هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، دانشگاه ها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
 • تبصره ۶ ماده ۴۲ – قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ( ۴۳۳ ) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند ، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی‌ماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراءمی‌باشد.این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
 • تبصره ۷ ماده ۴۲ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است  هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقیی غیر دولتی ، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...