باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
746 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,180 امتیاز)

ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مودیان مالیاتی مکلفند ، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود ، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره ، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد ، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه‌ داری کل کشور ) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد ، واریز نمایند.

  • تبصره ۱ ماده ۲۱ – چنانچه مدت فعالیت شغلی مودی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد ، تکلیف مقرر  در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.
  • تبصره ۲ ماده ۲۱ – اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند ، تسلیم  اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به‌طورر جداگانه الزامی است .
  • تبصره ۳ ماده ۲۱ – در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی ، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد  دفتر ، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید ، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق‌دستورالعملی‌است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.
  • تبصره ۴ ماده ۲۱ – مودیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند ، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم  اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

مشاهده قانون کامل مالیات بر ارزش افزوده :

قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 872 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,449 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 600 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,896 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 335 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 465 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 715 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 833 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 966 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 393 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,281 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,395 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 752 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,700 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,880 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 622 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 225 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 849 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,559 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 614 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 244 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,365 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,887 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 609 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,392 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,011 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 239 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 232 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 706 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 683 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,826 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 466 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,238 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,365 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,452 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,337 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,154 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 863 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 197 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 236 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 329 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 538 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 235 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 430 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 418 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 237 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...