برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
690 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام

چنانچه شخصی ثلث اموال خود را برای خواهرش وصیت کرده باشد آیا تملیک محقق می شود؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
تملیک پس از فوت موصی با قبول موصی له محقق می شود.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,460 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,466 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 832 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,235 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
0 امتیاز
1 پاسخ 1,923 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 222 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,291 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 857 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,009 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,190 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 650 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,971 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 5,174 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 482 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,006 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 769 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 728 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,221 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,418 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8,633 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,281 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...