برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
734 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام

چنانچه شخصی ثلث اموال خود را برای خواهرش وصیت کرده باشد آیا تملیک محقق می شود؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
تملیک پس از فوت موصی با قبول موصی له محقق می شود.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,511 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,576 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 882 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,314 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
0 امتیاز
1 پاسخ 1,979 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 247 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,352 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 883 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,052 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,233 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 690 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,039 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 5,272 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 927 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 501 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,051 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 820 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 777 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,265 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,472 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8,733 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,328 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...