برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
832 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام

در چه صورتی تملیک به موجب وصیت محقق می شود؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
سلام

قبول موصی له پس از فوت موصی شرط است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,190 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,006 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,009 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 770 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,925 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,462 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 728 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 857 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,293 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,469 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 3,979 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 2,870 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 482 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 654 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,235 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
0 امتیاز
1 پاسخ 8,633 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,281 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,176 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,418 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,971 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 3,221 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...