برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
760 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
شخصی تمام دارایی خود را به نفع زوجه اش که تنها وارث او هم هست، وصیت نموده است. همچنین زوجه تمام دارایی خود را به نفع زوج، وصیت کرده است. وضعیت وصیت به چه صورت است؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
سلام و وقت بخیر

موصی له خود ، تنها وارث است؛ لذا تنفیذ وصیت زاید بر ثلث منتفی است. بنابراین زوجه به عنوان موصی له و در چارچوب وصیت، تمام اموال زوج را تملک کرده و دیگر چیزی باقی نمی ماند تا به او به ارث برسد. دلیل این امر آن است که وصیت ، مقدم بر ارث است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,460 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 832 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 857 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,291 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,006 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 652 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,009 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 482 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 8,633 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,235 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
0 امتیاز
1 پاسخ 1,190 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 769 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,924 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,281 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,418 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,870 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 728 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,174 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,221 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,971 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,467 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 3,979 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...