برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
5,328 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام  

خسته نباشید

برادرم  بعد از فوت پدرم و بدون اجازه وراث قطعه زمین  را به فرد دیگری فروخته. هیچگونه سندی از مرحوم پدرم نداشته. زمین وراث را فروخته.

 تکلیف چیه از لحاظ قانونی؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

با عنوان کیفری فروش مال غیر می توانید از ایشان شکایت کنید.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 8,733 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,472 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 882 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,272 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,265 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,511 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 883 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,352 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,312 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11,054 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...