برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
857 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام

در صورتی که چند تن به اجتماع، وصی بر ثلث باشند و یکی از آنان فوت کند، این حادثه چه اثری بر وصایت دارد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
سلام وقت بخیر

وصایت از بین نمی رود و به جای وصی متوفی، امینی به جمع باقی مانده اضافه می شود.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 3,020 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 777 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,515 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,053 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,233 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
4 پاسخ 4,039 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,053 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,353 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,583 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 824 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,979 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 691 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 505 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 886 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 8,736 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,331 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 929 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,475 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,317 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...