برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
6,969 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط (100 امتیاز)
ویرایش شده توسط
اگر زن که بهش ارث پدرش رسیده و شوهرش و بچه اش فوت کنند ارث به مادر شوهر و پدر شوهر زن هم میرسد؟ منظورم ارثی که به عروسشان رسیده به خانواده شوهر میرسد؟و اینکه آیا اگر به زن ارث پدری برسد بعد از فوت زن شوهر میتواند ارثی که به همسرش رسیده بود را از خانواده همسرش طلب کند
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (27,660 امتیاز)
با سلام

وراث زن در طبقه اول شامل پدر و مادر و همسر و فرزند میباشند و در صورت عدم وجود آنها وراث طبقه دوم شامل خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ ارث خواهند برد.لذا پدرشوهر و مادر شوهر جزء ورثه محسوب نمی گردند.

شوهر میتواند پس از فوت همسر سهم الارث متعلق به همسرش را ایشان پیش از فوت دریافت ننموده اند به نسبت سهم الارث خود مطابق با قوانین تقسیم ارث مطالبه کند.میتوانید سوال خود را با جزئیات بیشتری مطرح نموده تا پاسخ دقیق تری دریافت نمایید.
سوال شده مرداد 1, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط (100 امتیاز)
ویرایش شده شهریور 10, 2018 توسط
ارثی که به زن رسیده در چه صورت به پدر شوهر و مادر شوهر میرسد ؟
توسط (220 امتیاز)
زوجه چنانچه از زوج خود زودتر فوت کند زوج ارث میبرد.در فرض موضوع زوجه عروس و زوج پسر همان پدر و مادر شوهر باشد.عروس زودتر از پسر فوت شده باشدبله اگر عروس از خود مال بر ج گذاشته باشد فرزد مشترک نداشته باشند پسر یاهمان زوج یک دوم ارث میبرد فرزند داشته باشند یک چهاررم

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 38,634 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,157 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 602 بازدید
سوال شده دی 13, 2021 در ارث و انحصار وراثت توسط kamrani96 (21,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 375 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,577 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,358 بازدید
سوال شده آبان 11, 2020 در ارث و انحصار وراثت توسط m.rahgozar (100 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...