دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
5,914 بازدید
قبل در ارث و انحصار وراثت توسط (100 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
اگر زن که بهش ارث پدرش رسیده و شوهرش و بچه اش فوت کنند ارث به مادر شوهر و پدر شوهر زن هم میرسد؟ منظورم ارثی که به عروسشان رسیده به خانواده شوهر میرسد؟و اینکه آیا اگر به زن ارث پدری برسد بعد از فوت زن شوهر میتواند ارثی که به همسرش رسیده بود را از خانواده همسرش طلب کند
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (26,260 امتیاز)
با سلام

وراث زن در طبقه اول شامل پدر و مادر و همسر و فرزند میباشند و در صورت عدم وجود آنها وراث طبقه دوم شامل خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ ارث خواهند برد.لذا پدرشوهر و مادر شوهر جزء ورثه محسوب نمی گردند.

شوهر میتواند پس از فوت همسر سهم الارث متعلق به همسرش را ایشان پیش از فوت دریافت ننموده اند به نسبت سهم الارث خود مطابق با قوانین تقسیم ارث مطالبه کند.میتوانید سوال خود را با جزئیات بیشتری مطرح نموده تا پاسخ دقیق تری دریافت نمایید.
سوال شده 2 سال قبل در ارث و انحصار وراثت توسط (100 امتیاز)
ویرایش شده 2 سال قبل توسط
ارثی که به زن رسیده در چه صورت به پدر شوهر و مادر شوهر میرسد ؟
قبل توسط (220 امتیاز)
زوجه چنانچه از زوج خود زودتر فوت کند زوج ارث میبرد.در فرض موضوع زوجه عروس و زوج پسر همان پدر و مادر شوهر باشد.عروس زودتر از پسر فوت شده باشدبله اگر عروس از خود مال بر ج گذاشته باشد فرزد مشترک نداشته باشند پسر یاهمان زوج یک دوم ارث میبرد فرزند داشته باشند یک چهاررم

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...