دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
6,245 بازدید
قبل در مهریه توسط (100 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
با سلام
آیا در صورت عدم توان پرداخت مهریه توسط اینجانب امکان مطالبه آن از پدرم و توقیف اموال وی وجود دارد.
پدرم به عنوان شاهد صفحه آخر قباله ازدواج را امضا نموده آ
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (35,060 امتیاز)
سلام

خیر . چنین امکانی وجود ندارد مگر اینکه ایشان ضامن پرداخت شده باشد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...