برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
6,902 بازدید
در مهریه توسط (100 امتیاز)
ویرایش شده توسط
با سلام
آیا در صورت عدم توان پرداخت مهریه توسط اینجانب امکان مطالبه آن از پدرم و توقیف اموال وی وجود دارد.
پدرم به عنوان شاهد صفحه آخر قباله ازدواج را امضا نموده آ
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

خیر . چنین امکانی وجود ندارد مگر اینکه ایشان ضامن پرداخت شده باشد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...