دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
3,519 بازدید
قبل در ارث و انحصار وراثت توسط (110 امتیاز)
سلام

 پدر اینجانب جلو تر از پدر بزرگم فوت شده است ..میدانم که از پدر بزرگم هیچ ارثی به ما نمیرسد ولی پدر بزرگم وصیت کرده که اموالی به ما هم برسد ولی هیچکدام از وراث اقدامی انجام نداده اند تکلیف ما چی میشود
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,020 امتیاز)
وصیت تا ثلث یعنی تا یک سوم اموال در هنگام فوت نافذ است اگر پدربزرگ شما در وصیت نامه ی تنظیمی طبق قانون برای شما اموالی در نظر گرفته باشد قابل مطالبه و وصول است.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...