برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
769 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام

اگر بعد از انشای وصیت تملیکی، موصی، محجور شود، وصیت چه وضعی دارد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
وصیت صحیح است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,009 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,006 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
4 پاسخ 3,979 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,467 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,925 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,190 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 832 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 652 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,870 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 728 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,460 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,235 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
0 امتیاز
1 پاسخ 482 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 857 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 3,971 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,291 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 222 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1,062 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 397 بازدید
سوال شده دی 13, 2021 در ارث و انحصار وراثت توسط kamrani96 (21,090 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...