برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
417 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
اگر موصی، یک دستگاه اتومبیل کلی را به سود دیگری وصیت کند، انتخاب اتومبیل به چه صورتی است؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
سلام

با ورثه است، مگر اینکه در وصیت به گونهای دیگر مقرر شده باشد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 820 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,051 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 690 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,575 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 4,038 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 882 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,978 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,314 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
0 امتیاز
1 پاسخ 1,052 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,233 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 777 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,015 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 883 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 927 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,511 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 501 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 4,037 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,352 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 247 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1,120 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
سوال شده دی 18, 2021 در امور حقوقی قرارداد توسط khani2020 (6,000 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 445 بازدید
سوال شده دی 13, 2021 در ارث و انحصار وراثت توسط kamrani96 (21,090 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...