برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
690 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام

اگر موصی له حامله باشد و در اثر جرمی سقط شود، تکلیف موصی به چیست؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
موصی به ، به ورثه او می رسد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 3,017 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,051 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
4 پاسخ 4,038 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,052 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 501 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,233 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 820 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,511 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,352 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,314 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
0 امتیاز
1 پاسخ 777 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,576 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 882 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,979 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 194 بازدید
سوال شده مهر 28, 2020 در سایر امور مربوط به قوه قضائیه توسط kamrani96 (21,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 4,039 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 927 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 883 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...