برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
526 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
شخصی نسبت به باغی که تصور می کرده مالک آن است وصیت نموده پس از فوت او معلوم شده که باغ متعلق به دیگری است. وصیت از لحاظ حقوقی چه وضعی دارد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
وصیت باطل است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,053 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
4 پاسخ 4,039 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,233 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,053 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 777 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 824 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,020 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,515 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,979 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 505 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,353 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,583 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 691 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 929 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,317 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
0 امتیاز
1 پاسخ 886 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 8,736 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,331 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,043 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 244 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11,077 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...