برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
1,053 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
وصیت به مال غیر چه حکمی دارد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
سلام

مطلقاً باطل است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
4 پاسخ 4,039 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 824 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,053 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,233 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,583 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 691 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 777 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,020 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,979 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,515 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 505 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,353 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 929 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,317 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط اکبری
0 امتیاز
1 پاسخ 886 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 4,043 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2018 در ارث و انحصار وراثت توسط mardi (1,250 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8,736 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,331 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 447 بازدید
سوال شده دی 13, 2021 در ارث و انحصار وراثت توسط kamrani96 (21,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,375 بازدید
سوال شده شهریور 10, 2017 در تهمت ، فحاشی یا تهدید توسط سرلک
0 امتیاز
1 پاسخ 1,157 بازدید
سوال شده تیر 30, 2021 در ارث و انحصار وراثت توسط Abasi1400 (100 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...