برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
2,644 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
آیا شاهد برادر قابل قبول هست ؟

برادرانمان فقط گفتند پدرم نصف اراضی به برادرم داده سوگند نخورده اند فقط دربرگ بازجوی بیان کرده اند در صورتی که شاهد ذیل سند شهادت دادند که معامله جهت امور اداری میباشد پولی هم حضورمان رد و بدل نشده چرا شهادت ذیل سند توجهی نکرده در صورتی که در جریان معامله بوده اند دادگاه فقط شاهد برادر را در رای صادر قرارداده
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

با تجدید نظر خواهی از رای صادره ایرادات وارده به شهادت شهود انجام شده را ذکر کنید و با معرفی شهود ذیل سند مورد ادعا از دادگاه بخواهید شهادت ایشان مورد استماع قرار گیرد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 8,633 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,221 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,284 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6,913 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,418 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,176 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 857 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,293 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 832 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,565 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,281 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,462 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...