برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
2,692 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
آیا شاهد برادر قابل قبول هست ؟

برادرانمان فقط گفتند پدرم نصف اراضی به برادرم داده سوگند نخورده اند فقط دربرگ بازجوی بیان کرده اند در صورتی که شاهد ذیل سند شهادت دادند که معامله جهت امور اداری میباشد پولی هم حضورمان رد و بدل نشده چرا شهادت ذیل سند توجهی نکرده در صورتی که در جریان معامله بوده اند دادگاه فقط شاهد برادر را در رای صادر قرارداده
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

با تجدید نظر خواهی از رای صادره ایرادات وارده به شهادت شهود انجام شده را ذکر کنید و با معرفی شهود ذیل سند مورد ادعا از دادگاه بخواهید شهادت ایشان مورد استماع قرار گیرد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 8,733 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,265 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,329 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7,004 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,472 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,272 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 883 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,352 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 882 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,755 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,328 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,511 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...